Umugambi wo guhanagura abatuye u Rwanda rugaturwa n’abandi bantu bashya bavuye mu mahanga wateguwe na FPR mbere y ‘umwaka w’1990!

Abanyarwanda baciye umugani ugira uti : »Umuntu ananira umuhana ariko ntananira umushuka! » Uyu mugani ureba Abanyarwanda bose bari mu gihugu mbere y’umwaka w’1990 FPR-Inkotanyi  itarazana urupfu mu Rwanda. Mbere y’uko Inkotanyi zirubohoza, Abahutu n’Abatutsi bari babanye neza, ariko Inkotanyi zashoboye gushuka  Abahutu n’Abatutsi maze  basubiranamo baramarana, none abarokotse ubwo bwicanyi muri ayo moko yombi Inkotanyi zananiye kurimbura, zigiye kubasimbuza abanyamahanga bahungiye mu bihugu by’Iburayi bidashaka ku butaka bwabyo!

U Rwanda ruri mu bihugu bito cyane ku isi kandi rukaba no mu bihugu bituwe n’abantu benshi, u Rwanda kandi ruri mu bihugu bifite impunzi nyinshi zinyanyagiye mu bihugu byinshi byo ku isi! Ese abimukira bari mu bihugu by’Ubwongereza na Danemariki Inkotanyi zishaka kuzana mu Rwanda zizabashyirahe niba zitagiye guhanagura Abanyarwanda bari mu gihugu maze zikabona aho zishyira abo banyamahanga? Ibyo kandi byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuko Abacikacumu batangiye kwirukanwa mu mazu bubakiwe bababeshya ko ari umutungo wabo bwite, none Inkotanyi zikaba zigiye kwirukana abo Batutsi zabeshye ko zaje gucungura zikabasimbuza abanyamahanga! Uyu mugambi wo kurimbura Abanyarwanda bose bari mu mu gihugu mbere y’umwaka w’1990 maze bagasimbuzwa abanyamahanga si ubwa mbere uvugwa ariko Madame Adeline Rwigara arushijeho kuwushimangira!

Mu kiganiro yagiranye n’umwe mu banyamakuru bigenga , Madame Adeline Rwigara yasobanuye ku buryo bwumvikana neza impamvu umuryango we ndetse n’Abanyarwanda benshi bafatanyije na FPR-Inkotanyi mu rugamba rwayo rwo kubohoza igihugu cy’u Rwanda ndetse n’abatarafatanyije nayo, bose ubu yabahindutse, bamwe ikaba ibica cyangwa ikabafungira ubusa abandi bakayihungira mu mahanga, naho abasigaye nabo ikaba yarabakenesheje kubera kubambura ibyabo! Ubu FPR ikaba iteye intambwe ya nyuma yo kurangizaho Abanyarwanda bose bari mu gihugu ikabasimbuza abavantara bashya bavuye i Burayi! Kuki FPR itabanza gucyura impunzi z’Abanyarwanda zinyanyagiye mu bihugu byinshi byo ku isi ikaba ihisemo kwakira abanyamahanga? Ni uko iri gushyira mu bikorwa gahunda yateguye cyera!

Mu kubaza ikibazo cye Adeline Rwigara , uwo munyamakuru yagize ati:

« Ibi bibazo mufite bituruka hehe kandi bizwi ko muri mu bantu bazwi bashyigikiye impinduka cyangwa impinduramatwara ya FPR -Inkotanyi ? Umugabo wawe yaharaniye ko Abanyarwanda bagira u Rwanda rumwe biyumvamo bose, abishyiramo imbaragaze zose , ubwenge bwe bwose n’amafaranga ye yose ndetse yemera no kwitanga. Tubwire impamvu muri iki gihe ibintu byahindutse, mukaba mutakibona akanya ko kwibuka abanyu bishwe, ahubwo mu kaba muhora mu manza z’urudaca ?

Mu kumusubiza , Madame Adeline Rwigara yagize ati: «Impamvu y’aho ibi bintu byavuye bigatuma banyica umugabo, bigatuma batugira uko batugira uku nguku kandi ntacyo tutabakoreye, ntacyo atabakoreye, yaritangiye igihugu, yaritangiye Abanyarwanda, ntabwo mu byukuri nanjye nayimenya ; gusa barinze bamwica aticuza nk’uko nabivuze. Icyakora iyi ni gahunda yateguwe kuva cyera, ntabwo ari gahunda yateguwe bageze mu Rwanda.

Ayo ni amakuru mfite neza, baje mu Rwanda bafite gahunda y’uko abantu bari barurimo bagomba kurangira uhereye kubacitse ku icumu ukageza no ku bahutu bose bari bameze neza, abanyabwenge, abafite amafaranga, abo bose babafashije n’abatarabafashije, bose bagombaga kugenda, ibintu byabo byose bakabyigarurira kandi niko byagenze. Ntabwo ari gahunda yafashwe nyuma yo gufata igihugu ahubwo ni gahunda bafatiye hanze mbere yo gutera igihugu… » (Kandi munsi y’ifoto y’Adeline Rwigara wumve ibisobanuro yatanze mu majwi ku buryo burambuye kubibazo yabajijwe).

Muri iki kiganiro Madame Adeline Rwigara avugako abantu bakorana na FPR-Inkotanyi basa n’abakorera shitani kuburyo Imana izabahana. Adeline avuga kandi ko bigoye cyane Abanyarwanda kurwanya FPR-Inkotanyi kuko ikora nk’amabandi yica agasahura umutungo w’abaturage. Uko byagenda kose Adeline Rwigara ni Intwari itazibagirana mu Rwanda , kubona ashobora kuvuga icyo atekereza kuri FPR atarya iminwa mu gihe Abanyarwanda bari mu gihugu bananirwa kuvuga akarengane kabo kubera kugira ubwoba bw’ifoto ya Kagame iba imanitse mu nzu zabo, ngo iyo foto irabumviriza! Twizereko Intore nka Mukagasana zitazahekenya Madame Adeline rwigara nk’uko zabikoze kuri Kizito Mihigo!

Niba Abanyarwanda bakomeje kwituramira imbere y’akarengane bakorerwa n’Inkotanyi, zizabarimbura bose maze zibasimbuze abanyamahanga bavuye Iburayi ! « Aho kunigwa n’ijambo byaba byiza Abanyarwanda banizwe n’uwo baribwiye« ! uyu akaba ari umugani wa kinyarwanda urimo ubuhanga n’ubwenge bwinshi.

Veritasinfo